Παιδικό

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ 2017-2018 Α΄ ΓΥΡΟΣ

1η Αγωνιστική 25/11/2017 2/12/2017 12:00μμ 2η Αγωνιστική 2/12/2017 9/12/2017 12:00μμ 3η Αγωνιστική 9/12/2017 16/12/2017 12:00μμ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΠΟΣ 2000 3/12 (Μονοβρ)ΠΟΣ 2000-ΚΑΡΠΕΡΗ(αναβολή) ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΚΑΡΠΕΡΗ(αναβολή)
(Τυρολοη) ΚΑΡΠΕΡΗ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ (ΟΜ.Α)ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΕΡΚΙΝΗ
(ΟΜ.Α)ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ- ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ -Α.ΠΟΡΟΪΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΠΟΣ 2000
ΑΓΚΙΣΤΡΟ-Α.ΠΟΡΟΪΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ -ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
Ρεπό-ΚΕΡΚΙΝΗ Ρεπό-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ρεπό-Α.ΠΟΡΟΪΑ
(ΟΜ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (ΟΜ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ
ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ (ΠΕΠΟΝΙΑ)ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ(αναβολή)
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΠΗΓΑΣΟΣ(αναβολή) ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ
(ΠΕΠΟΝΙΑ)ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ (αναβολή)
(Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΟΜ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ

 

4η Αγωνιστική 16/12/2017 23/12/2017 12:00μμ 5η Αγωνιστική 23/12/2017 13/1/2018 12:00μμ 6η Αγωνιστική 13/1/2018  20/1/2018   12:00μμ
(Μονοβρ)ΠΟΣ 2000-ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΠΟΣ 2000
ΚΕΡΚΙΝΗ-Α.ΠΟΡΟΪΑ Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (ΟΜ.Α)ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 11:00πμ
ΚΑΡΠΕΡΗ-ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ -ΚΑΡΠΕΡΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟ- ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ
(ΟΜ.Α)ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ(αναβολή) ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΕΡΚΙΝΗ Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ
Ρεπό-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ρεπό-ΠΟΣ 2000 Ρεπό-ΚΑΡΠΕΡΗ
ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ (ΟΜ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ
ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ (Ψυχικό) ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ
(Ψυχικό)ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ (ΠΕΠΟΝΙΑ)ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΠΗΓΑΣΟΣ
(ΠΕΠΟΝΙΑ)ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΣ
(ΟΜ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ●(ΟΜ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

 

7η Αγωνιστική 20/1/2018  27/1/18  12:00μμ 8η Αγωνιστική 27/1/18 3/2/2018 12:00μμ 9η Αγωνιστική 3/2/2018  10/2/2018 12:00μμ
(Μονοβρ)ΠΟΣ 2000-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (αναβολή) ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (αναβολή) ΚΕΡΚΙΝΗ- ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ
ΚΕΡΚΙΝΗ-ΚΑΡΠΕΡΗ (ΟΜ.Α)ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΡΠΕΡΗ (αναβολή) ΚΑΡΠΕΡΗ-Α.ΠΟΡΟΪΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ -ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΚΕΡΚΙΝΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-Α.ΠΟΡΟΪΑ Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΠΟΣ 2000 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΟΣ 2000 (αναβολή)
Ρεπό-ΑΓΚΙΣΤΡΟ Ρεπό- ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ Ρεπό-ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ ●(ΟΜ.ΑΒ) ΠΗΓΑΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ (11:00πμ)(12:00μμ) (ΟΜ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ (αναβολή)
ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ (ΠΕΠΟΝΙΑ)(ΨΥΧΙΚΟ) ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ (Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
(ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ (11:00πμ)   (Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ(αναβολή)
(ΟΜ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ (ΟΜ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ 2017-2018 Β΄ ΓΥΡΟΣ

10η Αγωνιστική 17/3/2018 12:00μμ 11η Αγωνιστική 24/3/2018 12:00μμ 12η Αγωνιστική 31/3/2018 12:00μμ
(Μονόβρ)ΠΟΣ 2000-ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΡΗ-ΠΟΣ 2000 (αναβολή) ΚΑΡΠΕΡΗ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΑΡΠΕΡΗ(αναβολή) ΡΟΔΟΠΟΛΗΚΕΡΚΙΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Α.ΠΟΡΟΪΑΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ ΠΟΣ 2000ΑΓΚΙΣΤΡΟ
Α.ΠΟΡΟΪΑΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ
Ρεπό-ΚΕΡΚΙΝΗ Ρεπό-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ρεπό-Α.ΠΟΡΟΪΑ
ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ(αναβολή) (Ψυχικό)ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ (Ψυχικό)ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ
(Ομ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ομ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ
(Ομ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ (αναβολή) ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ (Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΠΗΓΑΣΟΣ (αναβολή) (Ομ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ (Πεπονιά)ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΛΕΟΝΤΕΣ  (Ομ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ

 

13η Αγωνιστική 11/4/2018 12:00μμ 14η Αγωνιστική 14/4/2018 12:00μμ 15η Αγωνιστική 21/4/2018 12:00μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣΠΟΣ 2000 ΑΓΚΙΣΤΡΟΡΟΔΟΠΟΛΗ ΠΟΣ 2000ΚΕΡΚΙΝΗ
Α.ΠΟΡΟΪΑΚΕΡΚΙΝΗ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣΑ.ΠΟΡΟΪΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (αναβολή)
ΑΓΚΙΣΤΡΟΚΑΡΠΕΡΗ ΚΑΡΠΕΡΗΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΑ.ΠΟΡΟΪΑ
Ρεπό-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ρεπό-ΠΟΣ 2000 Ρεπό-ΚΑΡΠΕΡΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ(αναβολή) (Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ(αναβολή) ΛΕΥΚΩΝΑΣΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ομ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ(αναβολή) (Ομ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ(αναβολή)
(Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ(αναβολή) (Πεπονιά)ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ομ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ (αναβολή)
(Ομ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ(αναβολή) (Ψυχικό)ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΧΡΙΣΤΟΣ(αναβολή) ΧΡΙΣΤΟΣ-ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ (αναβολή)
(Ομ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ(αναβολή) ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ(αναβολή)

 

16η Αγωνιστική 28/4/2018 12:00μμ 17η Αγωνιστική 5/5/18 12:00μμ 18η Αγωνιστική 12/5/2018 12:00μμ
(Ομ.Α)ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΟΣ 2000 (αναβολή) ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣΚΕΡΚΙΝΗ
ΚΑΡΠΕΡΗΚΕΡΚΙΝΗ ΚΑΡΠΕΡΗ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Α.ΠΟΡΟΪΑΚΑΡΠΕΡΗ
ΡΟΔΟΠΟΛΗΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ ΚΕΡΚΙΝΗΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣΑΓΚΙΣΤΡΟ
Α.ΠΟΡΟΪΑΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΠΟΣ 2000Α.ΠΟΡΟΪΑ (Μονόβρ)ΠΟΣ 2000-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (αναβολή)
Ρεπό-ΑΓΚΙΣΤΡΟ Ρεπό-ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ Ρεπό-ΡΟΔΟΠΟΛΗ
(Πεπονιά)ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ(αναβολή) (Ομ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣΠΗΓΑΣΟΣ (αναβολή) (Ομ.Β)ΛΕΟΝΤΕΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ(αναβολή)
(Ψυχικό)ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Πεπονιά)ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ 5:00μμ ΧΡΙΣΤΟΣΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
(Ομ.Β)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ(αναβολή) ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ(αναβολή) ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (αναβολή)

ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑ-ΠΗΓΑΣΟΣ 12:00μμ

(Πεπονιά)ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ(αναβολή)
(Μονόβρ)ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ-ΛΕΟΝΤΕΣ(αναβολή) ΧΡΙΣΤΟΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ(αναβολή) ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ(αναβολή)

Φύλλο Αγώνα Παιδικού (Να τυπώνεται σε ένα φύλλο)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπευθύνων Παιδικών Τμημάτων

 1. Α.ΠΟΡΟΪΑ: Κελλίδης Πάνος 6977 419 342
 2. ΑΓΚΙΣΤΡΟ: Γεωργιάδης Άνθιμος 6980 138 846
 3. ΑΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ: Βαγενάς Βασίλης 6937299721
 4. ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ: Μαμάλιας Κωνσταντίνος – 6972 809 811
 5. ΗΡΑΚΛΗΣ: Κόκκινος Ιωάννης 6934 636 035
 6. ΚΑΡΠΕΡΗ: Πλατνάρης Αντώνιος 6977972945
 7. ΚΕΡΚΙΝΗ: Ηλιάδης Αντώνιος 6985 654 327  
 8. ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ: Στρίκος Γιάννης 6937 131 293 Τούσκας Βαγγέλης 6946 819 505
 9. ΛΕΟΝΤΕΣ: Πάντσιος Παναγιώτης – 6974 904 410
 10. ΛΕΥΚΩΝΑΣ: Μουρατίδης Δημήτρης 6943 710 457
 11. ΕΛΠ.ΧΡΥΣΟΥ: Χάβος Κοσμάς 6944 530 036
 12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Αβραμάκης Νίκος 6976 766 634
 13. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ: Χατζής Ιωάννης 6945 729 690
 14. ΠΗΓΑΣΟΣ: Αβραμάκης Νίκος 6976 766 634
 15. ΠΟΣ 2000: Μόσχου Αλέξανδρος 6945416 787
 16. ΡΟΔΟΠΟΛΗ: Ψαθάς Κωνσταντίνος – 6972 026 577
 17. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ: Τσεμπερίδης Ιωάννης 6985960931
 18. ΣΚΟΥΤΑΡΙ: Μαϊδάνογλου Απόστολος 6945577859
 19. ΧΡΙΣΤΟΣ: Καλαμάρας Νικόλαος 6934 065 426

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπευθύνων Παιδικών Τμημάτων 2016-2017

 1. Α.ΠΟΡΟΪΑ: Ιωαννίδης Θεόδωρος 6983 513 153
 2. ΑΓΚΙΣΤΡΟ: Γεωργιάδης Άνθιμος 6980 138 846
 3. ΒΥΡΩΝΕΙΑ: Πάνος 6977 419 342
 4. ΗΡΑΚΛΕΙΑ_ΚΕΣ: Στρίκος Γιάννης 6937 131 293 Τούσκας Βαγγέλης 2325025842, 6946 819 505
 5. ΚΕΡΚΙΝΗ: Ηλιάδης Αντώνιος 6985 654 327
 6. ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ: Χατζησαββίδης Δημήτριος 6937 037 078
 7. ΡΟΔΟΠΟΛΗ: Ψαθάς Κωνσταντίνος – 6972 026 577
 8. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ: Τσεμπερίδης Ιωάννης 6985 960 931
 9. ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ: Πουρτουλίδης Βασίλης 6947 209 353
 1. Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ: Δουλγέρης Αθανάσιος 6944 776 688
 2. ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ: Μαμάλιας Κωνσταντίνος – 6972 809 811
 3. ΗΡΑΚΛΗΣ: Κόκκινος Γιάννης 6934 636 035
 4. ΛΕΟΝΤΕΣ: Πάντσιος Παναγιώτης – 6974 904 410
 5. ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ: Τζουμαλάκης Άγγελος 6974 070 921
 6. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ: Αναγνωστίδης Δημήτρης (Τζίμης): 6943 479 001
 7. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Αβραμάκης Νίκος 6976 766 634
 8. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ: Γαβρανίδης Κώστας
 9. ΠΗΓΑΣΟΣ: Αβραμάκης Νίκος 6976 766 634
 10. ΠΟΣ 2000: Χατζόπουλος Μπάμπης 6944 647 552
 11. ΣΚΟΥΤΑΡΙ: Μαϊδάνογλου Απόστολος – 6945577859
 12. ΧΡΙΣΤΟΣ: Καλαμάρας Νικόλαος 6972 639 073

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπευθύνων Παιδικών Τμημάτων 2015-2016

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ: Δουλγέρης Αθανάσιος 6944776688
ΑΓΚΙΣΤΡΟ: Πάδος Ελεύθερης   6986767670
ΑΕΤΟΙ ΣΕΡ: Γκατζιλάκης Θέμης – 6948519624
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ: Μαμάλιας Κωνσταντίνος – 6972809811
ΒΥΡΩΝΕΙΑ: Γεωργά Βίκυ 6989885483, Πάνος 6977419342 (Προπονητής)
ΗΡΑΚΛΕΙΑ/ΚΕΣΣΑΝΗ: Τούσκας Βαγγέλης 2325025842, 6946819505
ΚΕΡΚΙΝΗ: Σαμουηλίδης Νικόλαος 6979186022
ΛΕΟΝΤΕΣ: Πάντσιος Παναγιώτης – 6974904410
Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ: Μιχαηλίδης Σάββας 6939243776, Μωραϊτης Σωτήρης 6989091428
ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ: Μαρτινίδης Στέφανος 6946046405
ΟΡΕΙΝΗ: Πελιτάρης Άγγελος 6986723323
ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ: Υφαντής Λάκης
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Αβραμάκης Νίκος 6976766634
ΠΗΓΑΣΟΣ: Αβραμάκης Νίκος 6976766634
ΠΟΣ 2000: Χατζόπουλος Μπάμπης 6944647552
ΡΟΔΟΠΟΛΗ: Ψαθάς Κωνσταντίνος – 6972026577
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ: Τσεμπερίδης Ιωάννης 6985960931
ΣΚΟΥΤΑΡΙ: Μαϊδάνογλου Απόστολος – 6945577859
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ: Παντελίδης Ιωάννης – 6978012489
ΧΡΙΣΤΟΣ: Καλαμάρας Νικόλαος 6972639073

 

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπευθύνων Παιδικών Τμημάτων 2014-2015

Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ: Ταχτσής Κώστας 6948 481 661
ΑΕΤΟΙ ΣΕΡ: Γκατζιλάκης Θέμης – 6948 519 624
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ: Μαμάλιας Κωνσταντίνος – 6972 809 811
ΒΥΡΩΝΕΙΑ: Γεωργά Βίκυ – 6937 356 973
ΓΟΝΙΜΟ: Κόρτσος Ευάγγελος 6945 292 890
ΔΑΣΟΧΩΡΙ: Τσεπετονίδης Γεώργιος 6973 666 493
ΗΡΑΚΛΕΙΑ: Στρίκος Γιάννης  6937 131 293 Τούσκας Βαγγέλης 2325025842, 6946 819 505
ΚΕΡΚΙΝΗ:   Σαμουηλίδης Νικόλαος 6979 186 022   nsamouilidis@yahoo.gr
ΛΕΟΝΤΕΣ: Πάντσιος Παναγιώτης – 6974 904 410
Ν.ΖΙΧΝΗ: Παπουτσής Νίκος 6946127 689
Ν.ΜΠΑΦΡΑ: Παπαδόπουλος Ηλίας 6986 898 122
Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ: Σαμαράς Αναστάσιος 6988 953 690
Ν.ΣΟΥΛΙ: Χανίδης Τάσος 6972 717 060
ΟΡΕΙΝΗ: Δεμερτζής Χρήστος 6983 924 710, Σούζας Μιχάλης 6979 229 814
ΠΑΕ: Κόκκινος Ιωάννης – 6934 636 035 kokkinos266@gmail.com 
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ: Συμεωνίδης Κοσμάς – 6972 223 716, Γιαννακίδης Γιώργος-6974229258
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Αβραμάκης Νίκος 6976 766 634
ΠΗΓΑΣΟΣ: Αβραμάκης Νίκος 6976 766 634
ΠΟΣ 2000: Μόσχου Αλέξανδρος 6945 416 787
ΡΟΔΟΠΟΛΗ: Ψαθάς Κωνσταντίνος – 6972 026 577
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ: Τσαφαρίδης Βασίλης 6977545287
ΣΚΟΥΤΑΡΙ: Μαϊδάνογλου Απόστολος – 6945 577 859
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ: Παντελίδης Ιωάννης – 6978 012 489
ΤΕΡΠΝΗ: Τουλάκης Χρήστος – 6948 716 578
ΤΡΑΓΙΛΟΣ: Παντελής Κρυστάλης – 6978 690 616
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ: Θεοδωρίδης Σοφοκλής 6947 825 003
ΧΡΙΣΤΟΣ: Τσερμετζέλης Κώστας – 6973 800 271