Έγγραφα

Εκλογές 2017

Πρόσκληση
Προτεινόμενο Πληρεξούσιο

2016-17

Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Προκήρυξη Παιδικού
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Συμπλήρωση Προκήρυξης
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 14-6-2016

2015-16
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 24/6/2015

2014-15
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 16/6/2014
2013-14
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 1/7/2013

Διάφορα
(αναμονή) Υπεύθυνη Δήλωση Ποδοσφαιριστή για διεθνή μεταγραφή
Έγγραφα ΓΓΑ για αίτημα διατήρησης Αθλητικής Αναγνώρισης
Συναίνεση αποδέσμευσης από Σωματείο
Κατάσταση Υγείας (10 ατόμων)
Κατάσταση Υγείας (40 ατόμων-Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω)
Προσφυγή 200km
(αναμονή) Δικαιολογητικά εγγραφής-μεταγραφής-αποδέσμευσης-επανεγγραφής-υποσχετικής ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή
Αίτηση για Άδεια Τέλεσης Αγώνων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 22 ( 56Α), του Ν.4049/2012
(αναμονή) Ομαδική Αποδέσμευση Ποδοσφαιριστών
(αναμονή) Φύλλο Αγώνα Παιδικού -Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω
Έντυπο Διεθνών μεταγραφών ΝΕΟ

Προπονητές
Για την έκδοση ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι προπονητές, αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται μεμονωμένα από προπονητές στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. δε θα γίνεται δεκτός. 

  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ για χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολής UEFA B
  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ (διαμέσου ΕΠΣ Σερρών) για χορήγηση ταυτότητας ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31-12-2018
  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ (διαμέσου ΕΠΣ Σερρών) για χορήγηση ταυτότητας UEFA με ημερομηνία λήξης 31-12-2018
  • Αίτηση σωματείου προς την ΕΠΣ Σερρών για την χορήγηση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή