Έγγραφα

 

Χαρτογράφηση αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ-ΔΕΙΓΜΑ
Συντεταγμένες Γηπέδων Ν.Σερρών

2017-18
ΈκδοσηΔελτίουΤατυτότηταςΠοδοσφαιριστή(Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω)
Συμπλήρωση προκήρυξης
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 26/6/2017
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Προκήρυξη Παιδικού
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Δήλωση Παιδικού
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Αίτηση για πιστοποίηση Επικεφαλή Διοργάνωσης Αγώνα

Εκλογές 2017
Πρόσκληση
Προτεινόμενο Πληρεξούσιο

2016-17
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Προκήρυξη Παιδικού
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Συμπλήρωση Προκήρυξης
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 14-6-2016

2015-16
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 24/6/2015

2014-15
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 16/6/2014
2013-14
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 1/7/2013

Διάφορα
Προτεινόμενη βεβαίωση για την χρησιμοποίηση Ιατρικού Προσωπικού από σωματείο
(αναμονή) Υπεύθυνη Δήλωση Ποδοσφαιριστή για διεθνή μεταγραφή
Έγγραφα ΓΓΑ για αίτημα διατήρησης Αθλητικής Αναγνώρισης
Συναίνεση αποδέσμευσης από Σωματείο
Κατάσταση Υγείας (10 ατόμων)
Κατάσταση Υγείας (40 ατόμων-Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω)
Προσφυγή 200km
(αναμονή) Δικαιολογητικά εγγραφής-μεταγραφής-αποδέσμευσης-επανεγγραφής-υποσχετικής ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή
Αίτηση για Άδεια Τέλεσης Αγώνων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 22 ( 56Α), του Ν.4049/2012
Ομαδική Αποδέσμευση Ποδοσφαιριστών
Φύλλο Αγώνα Παιδικού -Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω
Έντυπο Διεθνών μεταγραφών ΝΕΟ
Αίτηση Ποδοσφαιριστή για αλλαγή υπηκοότητας

Προπονητές
Για την έκδοση ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι προπονητές, αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται μεμονωμένα από προπονητές στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. δε θα γίνεται δεκτός. 

  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ για χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολής UEFA B
  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ (διαμέσου ΕΠΣ Σερρών) για χορήγηση ταυτότητας ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31-12-2018
  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ (διαμέσου ΕΠΣ Σερρών) για χορήγηση ταυτότητας UEFA με ημερομηνία λήξης 31-12-2018
  • Αίτηση σωματείου προς την ΕΠΣ Σερρών για την χορήγηση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή