Έκδοση Δελτίων Πιστοποίησης Προπονητών

Το Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή είναι το μοναδικό έγγραφο από πλευράς των προπονητών, που συνοδεύει τα Δελτία των ποδοσφαιριστών. Χωρίς την κατάθεσή του ουδείς δικαιούται να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, οι διαιτητές των αγώνων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο όσων αναγράφονται στο ΦΑ. Έπίσης, απαγορεύεται ένας ενεργός προπονητής ποδοσφαίρου, δηλαδή κάτοχος ταυτότητας τριετίας σε ισχύ, να εισέρχεται εντός αγωνιστικού χώρου με άλλη ιδιότητα. 

Α. Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης επαγγελματικών πρωταθλημάτων/Γ΄ Εθνικής/Μικτών ΕΠΣ/Γυναικών

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. ως αρμόδιο ευθύνεται, για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή/ών, για τις ομάδες που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, στα πρωταθλήματα υποδομής των επαγγελματικών κατηγοριών, στο πρωτάθλημα  Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, στα πανελλήνια αναπτυξιακά πρωταθλήματα (Μικτές Ε.Π.Σ.), καθώς επίσης στα πανελλήνια Πρωταθλήματα Γυναικών και Ποδοσφαίρου Άμμου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων, η διαδικασία έκδοσης ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου (2019-2020) θα γίνει  αποκλειστικά  και μόνο  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες  υποχρεούνται  να αποστέλλουν από τον επίσημο  ηλεκτρονικό λογαριασμό τους,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Π.Ο.  proponites@epo.gr το σύνολο των κατωτέρω δικαιολογητικών (με θέμα: Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης, όνομα προπονητή, ομάδα):

1. Αίτηση της ΠΑΕ ή του σωματείου.
2. Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021.
3. Έγχρωμη φωτογραφία προπονητή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  και  αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
6. Βεβαίωση  εγγραφής του  ως  μέλους   συνδέσμου   προπονητών.
7.Αποδεικτικό κατάθεσης  παραβόλου 150,00 ευρώ στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637).  Για  τα γυναικεία σωματεία το παράβολο ανέρχεται σε  75,00  ευρώ,  σύμφωνα με την από  13/10/2017 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.
8. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).

Κάθε έγγραφο δικαιολογητικό θα διαβιβάζεται ξεχωριστά  σε μορφή  pdf, η δε φωτογραφία  του προπονητή σε μορφή  jpg.

Μετά την  ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο.  και με την προϋπόθεση ότι  αυτά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών της ΕΠΟ,  θα προωθείται το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία εστάλη το σχετικό αίτημα. Σε διαφορετική περίπτωση  ή έλλειψης  δικαιολογητικών, η απάντηση θα είναι  απορριπτική.

————————————————————————————————————————————–

Β. Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης λοιπών ερασιτεχνικών/τοπικών πρωταθλημάτων

Οι ΕΠΣ εκδίδουν Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή για τα πρωταθλήματα ευθύνης τους.

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση του σωματείου.
2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021.        
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  και  αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
6) Βεβαίωση  εγγραφής του  ως  μέλους   συνδέσμου   προπονητών.
7) Καταβολή παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.
8) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών