Αναβολή Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών της 30/06/2021

Το Δ.Σ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών με την από 25/06/2021 και κατά πλειοψηφία απόφαση του, ανακοινώνει την αναβολή της προγραμματισμένης για 30/06/2021 Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς με το άρθρο 90 του ν.4790/2021 (Α΄ 48) και με το άρθρο 41 του ν.4807/2021 παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης των αθλητικών ενώσεων έως την 31ή/10/2021, ενώ παράλληλα έγινε αποδεκτό το αίτημα δεκατριών(13) σωματείων της δυνάμεως τα οποία αιτήθηκαν την αναβολή, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία, εντασσόμενα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σωματείων το επόμενο διάστημα, να αποκτήσουν και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες. 

Η νέα ημερομηνία ορισμού της Τακτικής Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης θα κοινοποιηθεί έπειτα από νέα απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών