Αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών Ε.Π.Σ.Σερρών και δραστηριοτήτων σωματείων έως 30 Νοεμβρίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» στο ΦΕΚ (4899/Β’/06.11.2020).
Η Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών της, βάση της Κ.Υ.Α περί αναστολής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε όλη την Επικράτεια μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, όπως και την αναστολή λειτουργίας των σωματείων της δυνάμεως της.
Όσον αφορά την άθληση ισχύουν τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών