Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διαιτησίας Ε.Π.Σ.Σερρών

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών με την από 14/09/2021 απόφαση του προχώρησε στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαιτησίας η οποία θα αποτελείται από τους:

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΛΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών