Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τις δηλώσεις συμμετοχής περιόδου 2020-2021

Ενόψει της κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων στα πρωταθλήματα της περιόδου 2020-2021 της Ε.Π.Σ.Σερρών από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε, επισυνάπτοντας τα υποδείγματα τα οποία είτε μπορείτε να εκτυπώσετε, είτε μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τη γραμματεία της Ένωσης κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων:

1. Δήλωσης Συμμετοχής (πρωτότυπη) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά (έως 07.08.20 για τις ομάδες της Α1΄ και ως 21.08.20 για τις ομάδες της Α2΄).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020-2021

2. Δήλωση Συμμετοχής στο Κύπελλο (πρωτότυπη) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά (έως 21.08.20 για όλες τις ομάδες).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2020-2021

3. Απόδειξη του παραβόλου συμμετοχής: 250€ συνολικά για τα σωματεία της Α1΄, 150€ συνολικά για τα σωματεία της Α2΄ και 100€ συνολικά για σωματεία που ήταν ανενεργά, στον λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Σ Τραπέζης Πειραιώς GR60 0172 25700052 5702 1624 232 (έως 07.08.20 για τις ομάδες της Α1΄ και ως 21.08.20 για τις ομάδες της Α2΄).

4. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας προσκομίσει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου
(έως 07.08.20 για τις ομάδες της Α1΄ και ως 21.08.20 για τις ομάδες της Α2΄).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ.Σ 2020-2021

5. Το πρακτικό αρχαιρεσιών από τη Γ.Σ των Σωματείων, το οποίο εφόσον οι αρχαιρεσίες έχουν γίνει μετά τον Μάρτιο του 2019, θα πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικό συγκρότησης εφορευτικής επιτροπής στο οποίο θα φαίνεται πως προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον δικηγορικό σύλλογο Σερρών.

6. Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α(εφόσον υπάρχει και δεν έχει ήδη κατατεθεί)

7. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας προσκομίσει συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου με επικυρωμένη την υπογραφή (έως 07.08.20 για τις ομάδες της Α1΄ και ως 21.08.20 για τις ομάδες της Α2΄).

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2020-2021

8. Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας προσκομίσει τις εν λόγω πράξεις,
συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από το κάθε Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου τους με επικυρωμένη την υπογραφή, εφόσον πρόκειται για νέα μέλη που δεν είχαν καταθέσει ανάλογη πράξη την προηγούμενη σεζόν (έως 07.08.20 για τις ομάδες της Α1΄ και ως 21.08.20 για τις ομάδες της Α2΄).

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 


ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σύμφωνα με την Προκήρυξη της Ε.Π.Σ.Σερρών όλα τα Σωματεία της Α1΄ Κατηγορίας είναι υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητή με δίπλωμα UEFA B΄ τουλάχιστον σύμφωνα με τον Κανονισμό. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ταυτότητα τριετίας 2019-2021 σε ισχύ και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Σ.ΣερρώνΤα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης αγωνιστικής περιόδου 2020-2021,το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του Προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ.Σ – Κατηγορία έγγραφα.). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρων δικαιολογητικών έως 31.08.20.
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Σ.Σ, εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν την ατομική κάρτα υγείας για τους ποδοσφαιριστές τους τις οποίες θα επιδεικνύουν στον Διαιτητή.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών