Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής για το σωματείο “Νίκη Χριστός”

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών