Δημιουργία Σώματος Παρατηρητών από την Ε.Π.Σ.Σερρών

Η Ε.Π.Σ.Σερρών στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της και εθελοντισμού, ανακοινώνει τη δημιουργία Σώματος Παρατηρητών για τους αγώνες ευθύνης της και απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους να ενταχθούν σε αυτό, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπει ο Κανονισμός Παρατηρητών της Ε.Π.Ο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα:

α. Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
β. Ηλικία 35 έως 65 ετών
γ. Λευκό ποινικό μητρώο
δ. Να διαθέτουν ιατρικώς αποδεδειγμένη ικανοποιητική όραση.
ε. Nα διαμένουν εντός της διοικητικής περιφέρειας στην οποία ανήκει η Ε.Π.Σ.Σερρών.
ζ. Να είναι γνώστες του Κ.Α.Π

Απαγορεύεται η υπόδειξη υποψηφίων από σωματεία-μέλη της Ε.Π.Σ.Σερρών, ενώ είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του παρατηρητή με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ Σωματείου ή την ιδιότητα μέλους δικαστικής επιτροπής ή πειθαρχικού οργάνου της Ε.Π.Σ.Σερρών.

Η Ε.Π.Σ.Σερρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με την γραμματεία και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για τη δημιουργία του Σώματος Παρατηρητών.

 

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών