Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή πρώτων βοηθειών στους αγώνες

Από την Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνεται ότι όσοι ιατροί επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα παροχής πρώτων βοηθειών σε ερασιτεχνικούς αγώνες αρμοδιότητας της Ένωσης περιόδου 2021 – 2022, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προς την Υγειονομική Επιτροπή στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Σερρών.

Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και νοσηλευτές ή διασώστες, απόφοιτοι των ΤΕΙ και διαπιστευμένοι του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένοι στην παροχή πρώτων βοηθειών και ειδικά σε αθλητικά γεγονότα υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις δεν αφορούν όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Ε.Π.Σ.Σερρών.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ε.Π.Σ.Σ

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών