Ενημέρωση σχετικά με την επιχορήγηση των σωματείων από τη Γ.Γ.Α

Η Ε.Π.Σ.Σερρών ενημερώνει τα σωματεία-μέλη της πως σχετικά με ένα e-mail που έλαβαν την Τετάρτη 24/02 τα από το Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α που αφορά την οικονομική ενίσχυση που έλαβαν το 2020 ισχύουν τα παρακάτω:

Υπόχρεοι αναφοράς των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων είναι μόνο όσα σωματεία επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) συνολικά, ετησίως.
Συνεπώς δεν αφορά τη δεδομένη στιγμή τα σωματεία της Ε.Π.Σ, καθώς η επιχορήγηση που έλαβαν για το 2020, ήταν κάτω των 3.000 ευρώ.
Παρόλα αυτά συνίσταται η συλλογή αποδείξεων δαπανών για το ποσό που της επιχορήγησης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών