ΕΠΕΙΓΟΝ! Επικαιροποίηση στοιχείων σωματείων

Από την Ε.Π.Σ.Σερρών καλούνται τα σωματεία τα οποία δεν έχουν αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στην Ε.Π.Ο και στην Γ.Γ.Α, να επικοινωνήσουν άμεσα με την γραμματεία της Ένωσης για να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών