ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Σερρών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΠΑΛΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ