ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Σερρών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ: ΑΝΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ