ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το διοικητικό συμβούλιο και οι επιτροπές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Κατσαβάκης Νικόλαος
Α΄Αντιπρόεδρος: Μουντουλάρης Νικόλαος
Β΄Αντιπρόεδρος: Σταμπολίδης Γεώργιος
Γεν.Γραμματέας: Κώρης Φώτιος
Αν.Γενικός Γραμματέας: Μαδένης Νικόλαος
Ταμίας: Βασιλακίδης Πέτρος
Μέλη: Ζαγγελίδης Ιωάννης, Σαββίδης Ιωάννης, Χατζόπουλος Χαράλαμπος, Τσαμαρίδης Δημήτριος, Zαμπακλής Ιωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ε.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ