Η κλήρωση της Β΄ Κατηγορίας Macron

Από την Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνεται το πρόγραμμα της Β΄ Κατηγορίας Macron

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

1ηΑγωνιστική 8ηΑγωνιστική
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΚΕΡΚΙΝΗ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ
 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΑΟΚ Β ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 1800 Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 1800
Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΠΑΟΚ Β ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΛΕΥΚΩΝΑΣ
2ηΑγωνιστική 9ηΑγωνιστική
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΕΡΚΙΝΗ
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ ΠΑΟΚ Β
ΣΕΡΡΕΣ 1800 ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 1800 Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΑΟΚ Β ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
3ηΑγωνιστική 10ηΑγωνιστική
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ
ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ 1800
Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΑΟΚ Β ΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΠΑΟΚ Β ΣΕΡΡΕΣ 1800 Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΛΕΥΚΩΝΑΣ
ΚΕΡΚΙΝΗ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑΣ
4ηΑγωνιστική 11ηΑγωνιστική
ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 1800 ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΠΑΟΚ Β ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΚΕΡΚΙΝΗ
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΠΑΟΚ Β
ΣΕΡΡΕΣ 1800 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑΣ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑ
5ηΑγωνιστική 12ηΑγωνιστική
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 1800 ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ
Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΠΑΟΚ Β ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝΑΣ
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΚΕΡΚΙΝΗ ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΑΟΚ Β ΒΥΡΩΝΕΙΑ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ ΣΕΡΡΕΣ 1800 Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΠΗΓΑΣΟΣ
6ηΑγωνιστική 13ηΑγωνιστική
Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΟΚ Β ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 1800
ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΒΥΡΩΝΕΙΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΕΣ 1800 ΠΑΟΚ Β Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ
7ηΑγωνιστική
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΠΑΟΚ Β  
ΚΕΡΚΙΝΗ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΒΥΡΩΝΕΙΑ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ 1800 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΛΕΥΚΩΝΑΣ

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

1ηΑγωνιστική 8ηΑγωνιστική
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΠΟΣ 2000 ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 85 Ν.ΣΚΟΠΟΣ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΨΥΧΙΚΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΧΡΥΣΟ Β ΝΙΓΡΙΤΑ Β
ΧΡΥΣΟ Β ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΨΥΧΙΚΟ
ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ 85 ΠΟΣ 2000 ΠΡΩΤΗ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ
2ηΑγωνιστική 9ηΑγωνιστική
ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ Ν.ΣΚΟΠΟΣ
ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΠΟΣ 2000
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΣΕΡΡΕΣ 85
ΨΥΧΙΚΟ ΧΡΥΣΟ Β ΨΥΧΙΚΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ
ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟ Β
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΣΕΡΡΕΣ 85 ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΣ 2000 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΠΡΩΤΗ
3ηΑγωνιστική 10ηΑγωνιστική
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΩΤΗ Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑ Β
ΧΡΥΣΟ Β ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΠΟΣ 2000 ΨΥΧΙΚΟ
ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 85 ΙΩΝΙΚΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ 85 ΨΥΧΙΚΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ
ΠΟΣ 2000 ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΧΡΥΣΟ Β ΠΡΩΤΗ
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
4ηΑγωνιστική 11ηΑγωνιστική
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑ Β
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΧΡΥΣΟ Β ΨΥΧΙΚΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ
ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.ΣΚΟΠΟΣ
ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΣΕΡΡΕΣ 85 ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΠΟΣ 2000
ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΣ 2000 ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΕΣ 85
ΨΥΧΙΚΟ Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ
ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΧΡΥΣΟ Β ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
5ηΑγωνιστική 12ηΑγωνιστική
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟ Β ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ
ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΙΩΝΙΚΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ 85 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ
ΠΟΣ 2000 ΠΡΩΤΗ Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΩΤΗ
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΠΟΣ 2000 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 85 ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΨΥΧΙΚΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΧΡΥΣΟ Β
6ηΑγωνιστική 13ηΑγωνιστική
ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟ Β ΣΕΡΡΕΣ 85 ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΨΥΧΙΚΟ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΣ 2000 ΠΡΩΤΗ ΝΙΓΡΙΤΑ Β
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ
ΠΡΩΤΗ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Ν.ΣΚΟΠΟΣ
ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΧΡΥΣΟ Β ΠΟΣ 2000
ΙΩΝΙΚΟΣ ΨΥΧΙΚΟ ΣΕΡΡΕΣ 85 ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ
7ηΑγωνιστική
ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 85
ΠΟΣ 2000 ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟ Β
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΝΙΓΡΙΤΑ Β ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΨΥΧΙΚΟ ΠΡΩΤΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών