Μέχρι την Παρασκευή 10/9 επανέκδοση δελτίων για την έναρξη της Α1΄

Από την Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνεται ότι όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1΄ Κατηγορίας πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 τις αιτήσεις μεταβολών για να αντικαταστήσουν και να επανεκδώσουν τα παλιά δελτία αορίστου χρόνου (πορτοκαλί χρώματος) σε νέα δελτία ορισμένου χρόνου (άσπρου χρώματος).

Τονίζεται ότι ποδοσφαιριστής που δεν κατέχει ΑΣΠΡΟ ΔΕΛΤΙΟ δεν μπορεί να αγωνιστεί.

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για επανεκδόσεις:

Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν για το καθένα ξεχωριστά, τα εξής :

1)      Έντυπο μεταβολών, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

α) Αν είναι ανήλικος ο ποδοσφαιριστής, υπογράφει ο κηδεμόνας του στο μπροστά μέρος και συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

β) Έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

γ) Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι  πλέον υποχρεωτική η σημείωση  του χρόνου διάρκειας της  επανέκδοσης, η οποία θα είναι τριετίας, αν συμφωνήσουν και τα δύο μέρη (σωματείο και ποδοσφαιριστής ή κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος). Τότε “τσεκάρεται” το τετράγωνο με τον αριθμό 3 και στο σημείο που ζητείται  η ημερομηνία έναρξης και λήξης του, εκεί ως έναρξη σημειώνεται η ημερομηνία κατάθεσής του στην Ένωση και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2024.

2)      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή

3)      Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του σε ψηφιακή μορφή

4)      Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ σε περίπτωση αλλοδαπού ποδοσφαιριστή από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή δικηγόρο, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του από δικηγόρο.

5)      Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή σε περίπτωση υπηκόου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από δικηγόρο ή  Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη και ταυτότητα του, επίσης επικυρωμένα.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών