Προθεσμία μέχρι τις 30/06 για την ολοκλήρωση εγγραφής στο Μητρώο!

Λίγες ημέρες έμειναν για τις υποβολές αιτήσεων επικαιροποίησης των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων ερασιτεχνικών σωματείων για το 2023 στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του Υφυπουργείου Αθλητισμού (https://somateia.gga.gov.gr/).

Συγκεκριμένα, έως 30/06/2023 τα σωματεία που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο του 2022 πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Έως 30/06/2023 είναι η προθεσμία και για την υποβολή αιτήσεων για ερασιτεχνικά σωματεία που ιδρύθηκαν πρόσφατα και είναι νέα μέλη των Ομοσπονδιών τους, ενώ έως 31/10/2023 είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση – διόρθωση της αίτησης, εφόσον βρεθεί ελλιπής κατά τον έλεγχο. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα στα ερασιτεχνικά σωματεία για έως τέσσερις (4) επανυποβολές συνολικά.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών