Προπονητές: Ποιοι έχουν δικαίωμα εισόδου στην τεχνική περιοχή

Βάση του Κ.Α.Π, της Προκήρυξης της Ε.Π.Σ.Σερρών(άρθρα 12-13) και του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου, για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και συγκεκριμένα στην τεχνική περιοχή προκειμένου να δίνουν οδηγίες ισχύουν τα παρακάτω:

Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή οι οποίοι δεν κατέχουν το Δελτίο Πιστοποίησης (που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ) απαγορεύεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) και να δίνουν οδηγίες. Προπονητές απαγορεύεται να είναι δηλωμένα πρόσωπα  με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα  και να βρίσκονται στην Τεχνική περιοχή.

Ο έλεγχος εναπόκειται στους εκάστοτε διαιτητές των αγώνων. Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών, του εκτελούντος χρέη προπονητή χωρίς την κατάθεση του Δελτίου πιστοποίησης προπονητή.

Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.

Θυμίζουμε τις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή μπορείτε να τις βρείτε για τις ομάδες της Α1΄ ΕΔΩ και τις ομάδες της Α2΄ ΕΔΩ.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών