Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Σ

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ ΣΕΡΡΩΝ , συγκαλεί Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της στις 21-8-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ  στο Αθλητικό Κέντρο της Ε.Π.Σ Σερρών (Πάρκο Ομόνοιας), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Διαγραφή Σωματείων-Μελών
  2. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
  3. Εκλογή τριών (3) Γραμματέων για την τήρηση και επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ
  4. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού για τη χρήση από 1-7-2018 έως 30-6-2019.
  5. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού.
  6. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018.
  7. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018.
  8. Έγκριση οικονομικού απολογισμού για τη χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και απαλλαγή Διοίκησης από κάθε ευθύνη.
  9. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  10. Διάφορες αποφάσεις.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γ.Σ Ε.Π.Σ.Σ και Ειδικό Πληρεξούσιο Σωματείων

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών