Στις 02/11/2020 ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

Η Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Σερρών σας υπενθυμίζει πως τη Δευτέρα 02/11/2020 ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος που αφορά:

-ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

-ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

-ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(Πρώην Υποσχετικές)

και καλούνται τα Σωματεία να τακτοποιήσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να καταθέσουν τις Αιτήσεις Μεταβολών για την ολοκλήρωση των υποθέσεων τους.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου τα Σωματεία μπορούν να υποβάλλουν Αιτήσεις Μεταβολών για:

-ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών