Στον αθλητικό πολυχώρο “Sport Village” η Γ.Σ της 30/08/2021 της Ε.Π.Σ.Σερρών

Από την Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνεται πως η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00. όπως αυτή προσκλήθηκε με το υπ.αριθμ.Πρωτ.936/10-08-21 έγγραφο της Ένωσης, θα διεξαχθεί στον αθλητικό πολυχώρο “Sport Village”, 1ο χλμ. Σερρών-Δράμας.

Υπενθυμίζεται πως το Πρακτικό ορισμού Αντιπροσώπων(τακτικού και αναπληρωματικού) πρέπει να παραδοθεί συμπληρωμένο και σφραγισμένο στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Σερρών έως την Παρασκευή 27/08/2021.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα για τον χώρο υγειονομικά μέτρα.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών