Σχολή Ανανέωσης Ταυτότητων από την Ε.Π.Ο – Εγγραφές στην Ε.Π.Σ.Σερρών

Η Ε.Π.Ο θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA C στις 24-26/8/2020. Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο. Το κόστος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι:
– Για τους προπονητές UEFA A , παράβολο συμμετοχής 60,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
– Για τους προπονητές UEFA B , παράβολο συμμετοχής 40,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
– Για τους προπονητές UEFA C , παράβολο συμμετοχής 20,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
Μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της Σχολής έως τις 31.12.2017 και δικαίωμα έχουν οι προπονητές UEFA A’ και UEFA B’, που είναι διπλωματούχοι και όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει τη Σχολή UEFA C’ (πριν το 2018).
Το παράβολο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα προπονητή στην ΕΠΣ που ανήκει έως 17/8/2020 μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών