Σχολή UEFA D΄

Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν 17 σχολές U.E.F.A D στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος Play – Enjoy – Learn. Όπως είναι γνωστό εκκρεμεί η πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους για την ολοκλήρωση της σχολής καθώς αυτό δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων και των επιδημιολογικών δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι το πρακτικό μέρος θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής :

-Μετά τον ορισμό της ημερομηνίας θα ακολουθεί ένα εύλογο διάστημα για να ενημερώσουν οι ΕΠΣ τους συμμετέχοντες (Email).

-Μετά την ολοκλήρωση του πρακτικού μέρους θα ακολουθήσει η αποστολή των διπλωμάτων από την πλευρά μας στις ΕΠΣ.

-Τέλος, οι ΕΠΣ θα παραδώσουν τα διπλώματα στους συμμετέχοντες.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών