Τακτοποίηση οφειλών σωματείων Ε.Π.Σ.Σερρών

Ενόψει της έναρξης της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στις 03/01/2022, καλούνται τα σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ.ΣΕΡΡΩΝ να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες έως τις 30/12.

Υπενθυμίζεται πως δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, οι ομάδες οι οποίες οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις – Ε.Π.Ο). (Κανονισμός Ιδιότητας και Μεταγραφών ποδοσφαιριστών Παράρτημα Β, Άρθρο 10 παρ.13)

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών