Τροποποίηση ημερομηνίας Γ.Σ Αρχαιρεσιών Ε.Π.Σ.Σερρών

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών αποφάσισε την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του και την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, ώρα 17:00, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, σύμφωνα με νέα πρόσκληση που αναρτήθηκε στo site της Ε.Π.Σ.Σερρών.

Η τροποποίηση της απόφασης και ο καθορισμός της παραπάνω νέας ημερομηνίας έγινε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία – μέλη μας να ενταχθούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α., ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σε συνδυασμό με την απόφαση για παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων μέχρι 31/03/2021 και την ανάγκη να αποσταλεί, βάση νόμου, κατάλογος σωματείων προς τη Γ.Γ.Α, τουλάχιστον σαράντα(40) ημέρες πριν τη Γ.Σ.

Ο χώρος διεξαγωγής της Γ.Σ δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως με το τι θα επιβάλουν οι υγειονομικοί κανόνες διεξαγωγής της.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών