Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Μεττεγραφών

Με κάποιες σημαντικές τροποποιήσεις δημοσιεύτηκε από την ΕΠΟ ο Κανονισμός Μετεγγραφών 2020-2021. Μεταξύ άλλων τροποποιούνται οι παρακάτω διατάξεις:

1) Οι μεταγραφές Δανεισμών-Υποσχετικής μετατράπηκαν σε Μεταγραφές Ορισμένου Χρόνου με υποχρέωση επιστροφής.

Μαζί με την αίτηση μεταβολής του εκάστοτε ποδοσφαιριστή απαιτείται και  Ιδιωτικό Συμφωνητικό (υπογεγραμμένο από τις τρεις πλευρές, δύο σωματεία και ποδοσφαιριστής).  Το έντυπο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το παραλάβουν από την Γραμματεία της Ένωσης ή να το κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα της(Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μετεγγραφής Ορισμένου Χρόνου(Πρώην Υποσχετική) και από την κατηγορία Έγγραφα στο www.epss.gr.

2) Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους εκατό (100) ποδοσφαιριστές (ήταν 140 ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα) και ενώ το όριο για τις ομάδες της Ε.Π.Σ.Σερρών είναι εκατόν ογδόντα(180). Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στη Γραμματεία.

3) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που (δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και) έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας (μέχρι τώρα  ίσχυε το 25ο έτος) και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο, που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

4) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που επιθυμεί να ζητήσει την αποδέσμευσή του από σωματείο λόγω χιλιομετρικής απόστασης(λόγω φοίτησης, γάμου, εργασίας) δύναται να το κάνει με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο, που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον νέο Κανονισμό Ιδιότητας Μετεγγραφών 2020 της ΕΠΟ (Παράρτημα Β΄& Γ΄), στον σύνδεσμο https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42346, ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία της Ένωσης μας.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών