Υποχρέωση επίδειξης δικαιολογητικών για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ιατρού αγώνα

Από την Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Σερρών υπενθυμίζεται για ακόμη μία φορά πως σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα.

Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές που προβλέπονται στον ΚΑΠ.

Επισημαίνεται προς τα σωματεία πως πέραν των ιατρών-νοσηλευτών που ασκούν καθήκοντα ιατρικού προσωπικού, ορισμένα από την Ε.Π.Σ.Σερρών, όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να επιδεικνύουν στον διαιτητή τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως π.χ ιατρική ταυτότητα, δίπλωμα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πιστοποίησης πρώτων βοηθειών, αναλόγως με την περίπτωση.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών