Υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού των σωματείων βάση του νέου νόμου

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και όσον αφορά τη νόμιμη λειτουργία των Σωματείων σας ισχύουν τα εξής:

Έως τις 30/06/2021, τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24, του ν.2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του νέου νόμου.

Αθλητικός φορέας που αμελήσει να εφαρμόσει τα οριζόμενα του ανωτέρου νόμου, θα χάσει αυτοδίκαια:
– την ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ, με ταυτόχρονη διαγραφή του από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων,
– το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 66 ν. 4735 Α΄ 197/12-10-2020). 
– τη δυνατότητα  να κάνουν χρήση των  ευεργετικών  παροχών  της  ΓΓΑ  αθλητές  του (προπονητές-συνοδοί) που επιτυγχάνουν σημαντικές  αθλητικές  διακρίσεις, κ.α.

Θα γνωστοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και από την Ε.Π.Σ.Σ επεξεργασμένο σχέδιο καταστατικού σωματείων και εκείνα με τη σειρά τους θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εναρμόνισή τους.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση να ενημερώνετε  τον φάκελό σας  στην υπηρεσία, καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα (αντίγραφα πρακτικών εκλογικών αρχαιρεσιών Γ.Σ. και Δ.Σ., Οικονομικό Απολογισμό, Οικονομικό Ισολογισμό, Οικονομικό Προϋπολογισμό κ.α.)
Πληροφορίες παρέχονται και από το αντίστοιχο τμήμα της ΓΓΑ και της Π.Ε. Σερρών κ. Τσιφούτη Γεώργιο 2321350349

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών