Ημερομηνίες έναρξης-λήξης περιόδου 2021-2022 και περιόδων μεταγραφών

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών ενημερώνει όλα τα σωματεία για τις ημερομηνίες έναρξης/λήξης της προσεχούς αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, καθώς και των μετεγγραφικών περιόδων που αντιστοιχούν σε αυτήν, μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην πρόταση που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών, κ. Παναγιώτη Διακοφώτη. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά την υπ’ αριθ. 57/05.03.2021 συνεδρίαση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Μέλους της και Προέδρου της ΕΙΠ κ. Παναγιώτη Διακοφώτη αποφάσισε να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου την 01/07/2021 και ως ημερομηνία λήξης αυτής την 30/06/2022. 

Παράλληλα, η Ε.Ε. της ΕΠΟ αποφάσισε οι νέες μετεγγραφικές περίοδοι να οριστούν ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

• Θερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 02.08.2021 έως και 01.11.2021.

• Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2022 έως και 31.01.2022.

• Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών από 02.08.2021 έως και 01.11.2021.

• Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών από 01.01.2022 έως και 28.02.2022.

• Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από 02.08.2021 έως και 01.11.2021.

• Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από 01.01.2022 έως και 31.01.2022.

• Πρώτες εγγραφές ανήλικων ερασιτεχνών ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2021 έως και 30.06.2022.

• Θερινές πρώτες εγγραφές ενήλικων ερασιτεχνών από 02.08.2021 έως και 01.11.2021.

• Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενήλικων ερασιτεχνών από 01.01.2022 έως και 28.02.2022.

• Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022.

• Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Π.Α.Ε.)

• Θερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματικών σωματείων για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.09.2021 έως και 17.09.2021.

• Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματικών σωματείων για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.02.2022 έως και 15.02.2022.

• Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματικών σωματείων για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2022 έως και 31.01.2022.

• Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2021 έως και 30.06.2022, οι τροποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ.

• Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2021 έως και 30.06.2022, οι αλλαγές ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες) σε όσους ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ.

• Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να ενταχθεί στη δύναμη της ΑΠΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω περιόδων εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά σωματεία.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών