Ημερομηνίες περιόδων εγγραφών-μεταγραφών για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Ανακοινώσεις

Ενόψει της έναρξης της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, σας υπενθυμίζουμε τις ηµεροµηνίες περιόδων µετεγγραφών,πρώτων εγγραφών και λοιπών διαδικασιών για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.

Μετεγγραφές εγχώριες και διεθνείς
Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 31.10.2019
Χειµερινή περίοδος : 01.01.2020 έως 31.01.2020

Επανεγγραφές
Θερινή περίοδος : 01.09.2019 έως 31.10.2019
Χειµερινή περίοδος :01.01.2020 έως 28.02.2020

Υποσχετικές
Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 31.08.2019
Χειµερινή περίοδος :01.01.2020 έως 31.01.2020

Πρώτες εγγραφές
Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 30.11.2019
Χειµερινή περίοδος :01.01.2020 έως 30.04.2020

Αποδεσµεύσεις ατοµικές
Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 31.08.2019
Χειµερινή περίοδος : 01.01.2020 έως 31.01.2020

Αποδεσµεύσεις οµαδικές
Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 30.09.2019
Χειµερινή περίοδος : 01.01.2020 έως 31.01.2020