Όρισμοι Διαιτητών αγώνων Ε.Π.Σ.Σερρών 18/12/2021

Ανακοινώσεις

Από την Ε.Δ της Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνονται οι ορισμοί των διαιτητών των αγώνων της 18/12/2021.