Ορισμοί Διαιτητών Ε.Π.Σ. Σερρών 16/01/2022

Ανακοινώσεις

Από την Ε.Π.Σ.ΣΕΡΡΩΝ ανακοινώνονται οι ορισμοί των διαιτητών των αγώνων της 16/01/2022: