Ορισμοί διαιτητών αγώνων Ε.Π.Σ.Σερρών 05/02

Ανακοινώσεις

Από την Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνονται οι ορισμοί των διαιτητών των αγώνων της 05/02/: