Ορισμοί διαιτητών αγώνων Ε.Π.Σ.Σερρών 27/02/2022

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνονται οι ορισμοί των διαιτητών των αγώνων της Ε.Π.Σ.Σερρών της 27/02/2022: