Ορισμοί διαιτητών αγώνων Ε.Π.Σ.Σερρών 13/03

Ανακοινώσεις

Η Ε.Δ ανακοινώνει τους ορισμούς διαιτητών των αγώνων της 13/03/2022: