Ορισμοί διαιτητών αγώνων Ε.Π.Σ.Σερρών 19/03

Ανακοινώσεις

Από την Ε.Δ της Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνονται οι ορισμοί των διαιτητών των αγώνων της 19/03/22: