Ορισμοί διαιτητών αγώνων Ε.Π.Σ.Σερρών 20/03

Ανακοινώσεις

Από την Ε.Δ της Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνονται οι ορισμοί των διαιτητών των αγώνων της 20/03: