Ποινολόγια

-Ποινές ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων αγώνων 05-06/10/2019

-Ποινές ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων αγώνων 28-29/9/2019

-Ποινές ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων αγώνων 21-22/9/2019

-Ποινές ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων αγώνων 14-15/9/2019

-Ποινές ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων αγώνων 7-8/9/2019

-Ποινές ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων αγώνων 31/8-1/9/2019

Υπόλοιπα Ποινών 2018-19