Έγγραφα

2018-19

Συμπληρωματική Προκήρυξη Πρωταθλήματος ΝΕΟ
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Προκήρυξη Παιδικού
Κατάσταση Πράξεων Συναίνεσης(40 ατόμων-Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω)
Κατάσταση Πράξεων Συναίνεσης (10 ατόμων)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Ελληνικά)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Αγγλικά)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Ελληνικά για ανηλίκους) ΝΕΟ
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Αγγλικά για ανηλίκους)ΝΕΟ
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Δήλωση Παιδικού
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Αίτηση για πιστοποίηση Επικεφαλή Διοργάνωσης Αγώνα
Προϋπολογισμός-Απολογισμός
Kάρτα Υγείας ΝΕΟ
Αίτηση για άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης ΝΕΟ

Χαρτογράφηση αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ-ΔΕΙΓΜΑ
Συντεταγμένες Γηπέδων Ν.Σερρών

2017-18
ΈκδοσηΔελτίουΤατυτότηταςΠοδοσφαιριστή(Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω)
Συμπλήρωση προκήρυξης
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 26/6/2017
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Προκήρυξη Παιδικού
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Δήλωση Παιδικού
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Αίτηση για πιστοποίηση Επικεφαλή Διοργάνωσης Αγώνα

Εκλογές 2017
Πρόσκληση
Προτεινόμενο Πληρεξούσιο

2016-17
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Προκήρυξη Παιδικού
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Συμπλήρωση Προκήρυξης
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 14-6-2016

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Έντυπο Οικονομικού Απολογισμού
Αίτηση για θεώρηση βιβλίων και χορήγηση βεβαίωσης θεώρησης βιβλίων προς την διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Σερρών.

ΓΓΑ
Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από ΓΓΑ σε σωματείο

Διάφορα
Προτεινόμενη βεβαίωση για την χρησιμοποίηση Ιατρικού Προσωπικού από σωματείο
(αναμονή) Υπεύθυνη Δήλωση Ποδοσφαιριστή για διεθνή μεταγραφή
Έγγραφα ΓΓΑ για αίτημα διατήρησης Αθλητικής Αναγνώρισης
Συναίνεση αποδέσμευσης από Σωματείο
Κατάσταση Υγείας (10 ατόμων)
Κατάσταση Υγείας (40 ατόμων-Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω)
Προσφυγή 200km
(αναμονή) Δικαιολογητικά εγγραφής-μεταγραφής-αποδέσμευσης-επανεγγραφής-υποσχετικής ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή
Αίτηση για Άδεια Τέλεσης Αγώνων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 22 ( 56Α), του Ν.4049/2012
Ομαδική Αποδέσμευση Ποδοσφαιριστών
Φύλλο Αγώνα Παιδικού -Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω
Έντυπο Διεθνών μεταγραφών ΝΕΟ
Αίτηση Ποδοσφαιριστή για αλλαγή υπηκοότητας

Προπονητές
Για την έκδοση ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι προπονητές, αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται μεμονωμένα από προπονητές στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. δε θα γίνεται δεκτός. 

  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ για χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολής UEFA B
  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ (διαμέσου ΕΠΣ Σερρών) για χορήγηση ταυτότητας ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31-12-2018
  • Αίτηση Προπονητή προς την ΕΠΟ (διαμέσου ΕΠΣ Σερρών) για χορήγηση ταυτότητας UEFA με ημερομηνία λήξης 31-12-2018
  • Αίτηση σωματείου προς την ΕΠΣ Σερρών για την χορήγηση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή