Έγγραφα

2021-2022
Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2021-22
Προκήρυξη Κυπέλλου 2021-22
Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ερασιτεχνικών αγώνων επίσημων & φιλικών και προπονήσεων
Δήλωση Συμμετοχής Πρωτάθλημα 2021-22
Δήλωση Συμμετοχής Κύπελλο 2021-22
Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις διοργανώσεις 2021-22
Συνυποσχετικό Διαιτησίας
Κατάσταση Σύνθεσης Δ.Σ 2021-22
Αίτηση Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνα-Υπεύθυνου Υγειονομικού Πρωτοκόλλου
Βεβαίωση Ιατρικού Προσωπικού
Kάρτα Υγείας
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COVID ΝΕΟ
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μετεγγραφής Ορισμένου Χρόνου(Πρώην Υποσχετική)
Πράξη Συναίνεσης Αξιωματούχων Ομάδων
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Ελληνικά)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Αγγλικά)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Ελληνικά για ανηλίκους)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Αγγλικά για ανηλίκους)
Κατάσταση Πράξεων Συναίνεσης και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

2020-2021
Γενική Συνέλευση Ε.Π.Σ.Σ 2020 – Πρόσκληση Σωματείων
Πληρεξούσιο Συμμετοχής στη Γ.Σ
Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2020-2021(Τροποποίηση)
Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υποδομών 2020-2021
Προκήρυξη Κυπέλλου 2020-2021
Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα 2020-2021
Δήλωση Συμμετοχής Κυπέλλου 2020-2021
Κατάσταση Σύνθεσης Δ.Σ 2020-2021
Συνυποσχετικό Διαιτησίας 2020-2021
Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις διοργανώσεις της Ε.Π.Σ.Σ


Covid-19 / Κορωναϊός
Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου NEO(26/8/21)
Κατάλογος Εισερχομένων-Εξερχομένων σε Αθλητική Εγκατάσταση
Συστάσεις ΕΟΔΥ για Ομαδικά Αθλήματα


Ιατρικό Προσωπικό
Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Παροχής Πρώτων Βοηθειών Ε.Π.Σ.Σ
Βεβαίωση Ιατρικού Προσωπικού


Διάφορα
Προσφυγή 200km
Ομαδική Αποδέσμευση Ποδοσφαιριστών
Φύλλο Αγώνα Παιδικού
Έντυπο Διεθνών μεταγραφών
Αίτηση Ποδοσφαιριστή για αλλαγή υπηκοότητας


Προπονητές
Για την έκδοση ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι προπονητές, αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται μεμονωμένα από προπονητές στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. δε θα γίνεται δεκτός. 

 • Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ 2019-2021
 • Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και ΕΠΟ δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας1) Αίτηση του ενδιαφερομένου (κάντε κλικ ΕΔΩ)
  2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
  3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*
  5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
  6) Καταβολή παραβόλου 200 €(100€ σε λογαριασμό της ΕΠΟ, 100€ στην Ε.Π.Σ)
  7) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
  *Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
  **Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017

  Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ ( proponites@epo.gr ). Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg. Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην ΕΠΟ δε θα γίνονται δεκτά.

Το Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή είναι το μοναδικό έγγραφο από πλευράς των προπονητών, που συνοδεύει τα Δελτία των ποδοσφαιριστών. Χωρίς την κατάθεσή του ουδείς δικαιούται να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, οι διαιτητές των αγώνων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο όσων αναγράφονται στο ΦΑ. Έπίσης, απαγορεύεται ένας ενεργός προπονητής ποδοσφαίρου, δηλαδή κάτοχος ταυτότητας τριετίας σε ισχύ, να εισέρχεται εντός αγωνιστικού χώρου με άλλη ιδιότητα. Τέλος, όλες οι ΠΑΕ και τα σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή (βλέπε σχετικά άρθρα 5, 6, 10, 11, 12 και 13 Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου).

Α. Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης επαγγελματικών πρωταθλημάτων/Γ΄ Εθνικής/Μικτών ΕΠΣ/Γυναικών

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. ως αρμόδιο ευθύνεται, για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή/ών, για τις ομάδες που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, στα πρωταθλήματα υποδομής των επαγγελματικών κατηγοριών, στο πρωτάθλημα  Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, στα πανελλήνια αναπτυξιακά πρωταθλήματα (Μικτές Ε.Π.Σ.), καθώς επίσης στα πανελλήνια Πρωταθλήματα Γυναικών και Ποδοσφαίρου Άμμου.
Οι ενδιαφερόμενες ομάδες  υποχρεούνται  να αποστέλλουν από τον επίσημο  ηλεκτρονικό λογαριασμό τους,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Π.Ο.  proponites@epo.gr το σύνολο των κατωτέρω δικαιολογητικών (με θέμα: Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης, όνομα προπονητή, ομάδα):

1. Αίτηση της ΠΑΕ ή του σωματείου.
2. Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021.
3. Έγχρωμη φωτογραφία προπονητή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  και  αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
6*.Αποδεικτικό κατάθεσης  παραβόλου 150,00 ευρώ στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637).
7. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).

Κάθε έγγραφο δικαιολογητικό θα διαβιβάζεται ξεχωριστά  σε μορφή  pdf, η δε φωτογραφία  του προπονητή σε μορφή  jpg.

Μετά την  ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο.  και με την προϋπόθεση ότι  αυτά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών της ΕΠΟ,  θα προωθείται το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία εστάλη το σχετικό αίτημα. Σε διαφορετική περίπτωση  ή έλλειψης  δικαιολογητικών, η απάντηση θα είναι  απορριπτική.

*i) Για  τα γυναικεία σωματεία το παράβολο ανέρχεται σε  75,00  ευρώ,  σύμφωνα με την από  13/10/2017 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.
ii) Βάσει απόφασης της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. (26/21.11.2019), η έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης για τους προπονητές Μικτών Ομάδων Ε.Π.Σ. πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση καταβολής του σχετικού παραβόλου.

Β. Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης λοιπών ερασιτεχνικών/τοπικών πρωταθλημάτων

Οι ΕΠΣ εκδίδουν Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή για τα πρωταθλήματα ευθύνης τους.

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση του σωματείου.
2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021.
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  και  αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
6) Καταβολή παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.
7) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)


Χαρτογράφηση αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ-ΔΕΙΓΜΑ
Συντεταγμένες Γηπέδων Ν.Σερρών


Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Έντυπο Προϋπολογισμού
Έντυπο Οικονομικού Απολογισμού
Έντυπο Ισολογισμού
Αίτηση για Θεώρηση-Βεβαίωση Βιβλίων
Αίτηση για Άδεια Τέλεσης Αγώνα


Γ.Γ.Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ(για νέα σωματεία)