Έγγραφα

2019-20
Συμπληρωματική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2019-20 ΝΕΟ
Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υποδομών 2019-20
Βεβαίωση Ιατρικού Προσωπικού
Κατάσταση Πράξεων Συναίνεσης και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Οικονομικός Απολογισμός Ε.Π.Σ.Σερρών 2018
Πρόσκληση στην Ετήσια Γ.Σ της Ε.Π.Σ.Σ Πρόσκληση και Ειδικό Πληρεξούσιο Σωματείων
Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2019-20
Προκήρυξη Κυπέλλου 2019-20
Δήλωση Συμμετοχής Πρωταθλήματος
Δήλωση Συμμετοχής Κυπέλλου
Συνυποσχετικό Διαιτησίας
Κατάσταση Δ.Σ
Πράξη Συναίνεσης Αξιωματούχων Ομάδων
Αίτηση Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνα
Kάρτα Υγείας ΝΕΟ
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Ελληνικά)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Αγγλικά)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Ελληνικά για ανηλίκους)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Αγγλικά για ανηλίκους)
Αίτηση για άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης
Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Παροχής Πρώτων Βοηθειών Ε.Π.Σ.Σ


2018-19
Συμπληρωματική Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Προκήρυξη Παιδικού
Κατάσταση Πράξεων Συναίνεσης(40 ατόμων-Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω)
Κατάσταση Πράξεων Συναίνεσης (10 ατόμων)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Ελληνικά)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Αγγλικά)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Ελληνικά για ανηλίκους)
Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων (Αγγλικά για ανηλίκους)
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Δήλωση Παιδικού
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Αίτηση για πιστοποίηση Επικεφαλή Διοργάνωσης Αγώνα
Προϋπολογισμός-Απολογισμός
Kάρτα Υγείας ΝΕΟ
Αίτηση για άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης ΝΕΟ


Διάφορα
Προτεινόμενη βεβαίωση για την χρησιμοποίηση Ιατρικού Προσωπικού από σωματείο
Έγγραφα ΓΓΑ για αίτημα διατήρησης Αθλητικής Αναγνώρισης
Συναίνεση αποδέσμευσης από Σωματείο
Προσφυγή 200km
(αναμονή) Δικαιολογητικά εγγραφής-μεταγραφής-αποδέσμευσης-επανεγγραφής-υποσχετικής ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή
Αίτηση για Άδεια Τέλεσης Αγώνων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 22 ( 56Α), του Ν.4049/2012
Ομαδική Αποδέσμευση Ποδοσφαιριστών
Φύλλο Αγώνα Παιδικού -Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω
Έντυπο Διεθνών μεταγραφών ΝΕΟ
Αίτηση Ποδοσφαιριστή για αλλαγή υπηκοότητας


Χαρτογράφηση αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ-ΔΕΙΓΜΑ
Συντεταγμένες Γηπέδων Ν.Σερρών


2017-18
ΈκδοσηΔελτίουΤατυτότηταςΠοδοσφαιριστή(Να τυπώνεται σε ένα φύλλο εμπρός-πίσω)
Συμπλήρωση προκήρυξης
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 26/6/2017
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Προκήρυξη Παιδικού
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Δήλωση Παιδικού
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Αίτηση για πιστοποίηση Επικεφαλή Διοργάνωσης Αγώνα


Εκλογές 2017
Πρόσκληση
Προτεινόμενο Πληρεξούσιο


2016-17
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
Προκήρυξη Κυπέλλου
Προκήρυξη Παιδικού
Δήλωση Πρωταθλήματος
Δήλωση Κυπέλλου
Κατάσταση ΔΣ
Συνυποσχετικό διαιτησίας-Δήλωση σωματείου
Συμπλήρωση Προκήρυξης
Η δύναμη των σωματείων σε ποδοσφαιριστές την 14-6-2016


Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Έντυπο Οικονομικού Απολογισμού
Αίτηση για θεώρηση βιβλίων και χορήγηση βεβαίωσης θεώρησης βιβλίων προς την διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Σερρών.


ΓΓΑ
Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από ΓΓΑ σε σωματείο


Προπονητές
Για την έκδοση ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι προπονητές, αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται μεμονωμένα από προπονητές στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. δε θα γίνεται δεκτός. 

 • Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ 2019-2021Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και ΕΠΟ δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας1) Αίτηση του ενδιαφερομένου (κάντε κλικ ΕΔΩ)
  2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
  3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*
  5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
  6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
  7) Καταβολή παραβόλου 200 €
  8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
  *Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
  **Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017

  Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικώνΟι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ ( proponites@epo.gr ). Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg. Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην ΕΠΟ δε θα γίνονται δεκτά.