Επίλεκτη Play Off-Play Out

  ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ         ΣΥΝΟΛΟ        
ΟΜΑΔΕΣ Β ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ
1 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 0 0 4 2
2 ΧΡΥΣΟ 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 4 0
3 ΑΝΑΤΟΛΗ 3 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
4 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2
5 ΝΕΟΧΩΡΙ 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
6 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4

  ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ         ΣΥΝΟΛΟ        
ΟΜΑΔΕΣ Β ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ
1 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 5 0
2 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1
3 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
4 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2
5 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 1 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
6 ΠΡΩΤΗ 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3