Κύπελλο «ΑCS» 2021-22

***Το Μοναστηράκι πέρασε άνευ αγώνα στη β΄ φάση.