Κύπελλο “ΑCS” 2021-22

***Το Μοναστηράκι πέρασε άνευ αγώνα στη β΄ φάση.