2022-2023 Πρόγραμμα αγώνων Παιδικό Κ14 Α’ Όμιλος

2022-2023 Παιδικό Κ14 Α' Όμιλος

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα
Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών vs Ηρακλής Χειμάρρου
Άρης Σκοτούσσας vs Ηράκλεια
Ολυμπιακός Ροδόπολης vs Διγενής Άνω Ποροΐων
Εθνικός Σιδηροκάστρου vs Α.Π. Πήγασος
Διγενής Άνω Ποροΐων vs Α.Π. Πήγασος
Θρακικός Άνω Μητρουσίου vs Άρης Σκοτούσσας
Ηράκλεια vs Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών
Ηρακλής Χειμάρρου vs Εθνικός Σιδηροκάστρου
Διγενής Άνω Ποροΐων vs Ηρακλής Χειμάρρου
Ολυμπιακός Ροδόπολης vs Θρακικός Άνω Μητρουσίου
Εθνικός Σιδηροκάστρου vs Ηράκλεια
Άρης Σκοτούσσας vs Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών
Ηράκλεια vs Διγενής Άνω Ποροΐων
Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών vs Εθνικός Σιδηροκάστρου
Θρακικός Άνω Μητρουσίου vs Α.Π. Πήγασος
Ολυμπιακός Ροδόπολης vs Άρης Σκοτούσσας
Α.Π. Πήγασος vs Ολυμπιακός Ροδόπολης
Ηρακλής Χειμάρρου vs Θρακικός Άνω Μητρουσίου
Διγενής Άνω Ποροΐων vs Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών
Άρης Σκοτούσσας vs Εθνικός Σιδηροκάστρου
Α.Π. Πήγασος vs Άρης Σκοτούσσας
Εθνικός Σιδηροκάστρου vs Διγενής Άνω Ποροΐων
Θρακικός Άνω Μητρουσίου vs Ηράκλεια
Ολυμπιακός Ροδόπολης vs Ηρακλής Χειμάρρου
Διγενής Άνω Ποροΐων vs Άρης Σκοτούσσας
Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών vs Θρακικός Άνω Μητρουσίου
Ηράκλεια vs Ολυμπιακός Ροδόπολης
Ηρακλής Χειμάρρου vs Α.Π. Πήγασος
Άρης Σκοτούσσας vs Ηρακλής Χειμάρρου
Εθνικός Σιδηροκάστρου vs Θρακικός Άνω Μητρουσίου
Α.Π. Πήγασος vs Ηράκλεια
Ηρακλής Χειμάρρου vs Ηράκλεια
Ολυμπιακός Ροδόπολης vs Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών
Θρακικός Άνω Μητρουσίου vs Διγενής Άνω Ποροΐων
Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών vs Α.Π. Πήγασος
Εθνικός Σιδηροκάστρου vs Ολυμπιακός Ροδόπολης
Α.Π. Πήγασος vs Εθνικός Σιδηροκάστρου
Ηράκλεια vs Άρης Σκοτούσσας
Διγενής Άνω Ποροΐων vs Ολυμπιακός Ροδόπολης
Ηρακλής Χειμάρρου vs Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών
Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών vs Ηράκλεια
Εθνικός Σιδηροκάστρου vs Ηρακλής Χειμάρρου
Α.Π. Πήγασος vs Διγενής Άνω Ποροΐων
Άρης Σκοτούσσας vs Θρακικός Άνω Μητρουσίου
Θρακικός Άνω Μητρουσίου vs Ολυμπιακός Ροδόπολης
Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών vs Άρης Σκοτούσσας
Ηράκλεια vs Εθνικός Σιδηροκάστρου
Ηρακλής Χειμάρρου vs Διγενής Άνω Ποροΐων
Διγενής Άνω Ποροΐων vs Ηράκλεια
Εθνικός Σιδηροκάστρου vs Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών
Α.Π. Πήγασος vs Θρακικός Άνω Μητρουσίου
Άρης Σκοτούσσας vs Ολυμπιακός Ροδόπολης
Εθνικός Σιδηροκάστρου vs Άρης Σκοτούσσας
Ολυμπιακός Ροδόπολης vs Α.Π. Πήγασος
Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών vs Διγενής Άνω Ποροΐων
Θρακικός Άνω Μητρουσίου vs Ηρακλής Χειμάρρου
Άρης Σκοτούσσας vs Α.Π. Πήγασος
Ηράκλεια vs Θρακικός Άνω Μητρουσίου
Ηρακλής Χειμάρρου vs Ολυμπιακός Ροδόπολης
Διγενής Άνω Ποροΐων vs Εθνικός Σιδηροκάστρου
Ολυμπιακός Ροδόπολης vs Ηράκλεια
Α.Π. Πήγασος vs Ηρακλής Χειμάρρου
Άρης Σκοτούσσας vs Διγενής Άνω Ποροΐων
Θρακικός Άνω Μητρουσίου vs Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών
Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών vs Ολυμπιακός Ροδόπολης
Θρακικός Άνω Μητρουσίου vs Εθνικός Σιδηροκάστρου
Ηρακλής Χειμάρρου vs Άρης Σκοτούσσας
Ηράκλεια vs Α.Π. Πήγασος
Διγενής Άνω Ποροΐων vs Θρακικός Άνω Μητρουσίου
Α.Π. Πήγασος vs Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών
Ολυμπιακός Ροδόπολης vs Εθνικός Σιδηροκάστρου
Ηράκλεια vs Ηρακλής Χειμάρρου