Τακτοποίηση οικονομικών οφειλών των σωματείων

Η Ε.Π.Σ.Σερρών υπενθυμίζει στα σωματεία της δύναμης της ότι βάση του Πειθαρχικού Κώδικα(άρθρο 23, παργ.ε-ii) η καταβολή των χρηματικών ποινών γίνεται εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η Ε.Π.Σ έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει όσα ορίζει ο νόμος. Ως εκ τούτου παρακαλούνται τα σωματεία να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της…

Περισσότερα