Απόφαση Δ.Σ για Τροποποίηση Προκήρυξης Πρωταθλημάτων όσον αφορά την Α1΄ Κατηγορία

Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Σερρών στην συνεδρίαση του την Τρίτη 14/09/2021 και σε εφαρμογή της πρότασης του Προέδρου Αθανάσιου Χατζηπαντελή στη Γ.Σ, αποφάσισε κατ’ εξαίρεση για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 την τροποποίηση της Προκήρυξης των πρωταθλημάτων ως προς τα παρακάτω άρθρα της.

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στην Α1΄ Κατηγορία και κατ’ εξαίρεση για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, οι αγώνες θα είναι μονοί(α΄ γύρος) και η διάρκειά τους θα είναι 90΄λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα από 45΄λεπτά το καθένα και όπως κατά τα άλλα ορίζει το άρθρο 11 του Κ.Α.Π.. Στην Α2΄ Κατηγορία οι αγώνες θα είναι διπλοί και η διάρκειά τους θα είναι 90΄λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα από 45΄λεπτά το καθένα και όπως κατά τα άλλα ορίζει το άρθρο 11 του Κ.Α.Π.

….

  1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

Για κάθε αποτέλεσμα αγώνα οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή τους από το Δ.Σ της Ένωσης θα γίνει σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (20 του Κ.Α.Π) Η Ένωση θα προβεί στην συμπλήρωση της παρούσας προκήρυξης μετά τη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών και εν ευθαίτω χρόνο.

  1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Θα συμπληρωθεί μετά τη Γενική Συνέλευση Aρχαιρεσιών και εν ευθαίτω χρόνο με συμπληρωματική προκήρυξη.

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών