Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Μητρώο

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία της δύναμης μας ότι η προθεσμία (καταληκτική ημερομηνία) για την υποβολή οριστικής αίτησης για το μητρώο αθλητικών σωματείων έτους 2023 λήγει στις 30/6/2023.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

 

Βασικοί Υποστηρικτές

Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών